banner_img
banner_img

Kroens historie

Hvornår Nybro kro blev opført er et af historiens ubesvarede spørgsmål.
De første sikre spor dukker op omkring 1912, men formentlig er den fra ca. 1900, og selve hovedhuset menes at stamme fra midten af 1800-tallet. Johannes Petersen var den første restauratør og efter ombygning til restaurant i 1912 skiftede kroen atter ejer efter tre år.

De følgende år skiftede kroen ejerforhold tre gange, hvoraf grosserer hr. Vilhelm Skovgaard Petersen overtager kroen 1918. I 1922 overtog lensgreve Sigismund Schulin fra Frederiksdal Gods Nybro kro, på daværende tidspunkt kaldet Nybro café, ved et mageskifte. Han gav to mindre grunde i Frederiksdal i bytte for cafeen inkl. retten til at lægge til med både ved den såkaldte bådeplads. 1929 dør greven, og nevøen med samme navn overtager både gods og »Caféen« ved Nybro. Nevøen havde store planer med cafeen og i 1937 søger han om udvidelse af sidefløjen betragteligt og ved samme lejlighed kalde han cafeen for afholdsrestaurationen. Det var i Schulin den yngres tid som ejer, at stedet skiftede navn til Nybro kro, men det er tænkeligt, at stedet har heddet Nybro kro i folkemunde væsentligt tidligere. Udvidelsen i 1937 var så omfattende, at kun få ændringer blev foretaget såvel udvendigt som indvendigt de næste mange år.

I 1962 overtager Gladsaxe Kommune Nybro kro for den svimlende sum af 250.000 kroner. Kommunen ombygger igen kroen, så den i 1971 har 2 serveringslokaler, køkken, opvaskerum, personalerum og rigtige toiletter. En alkoholbevilling kom stadig ikke på tale, men menes først at være givet i 1979. Det er der dog stadigvæk en del tvivl om. Man ved dog, at kroen i kommunens tid har været forpagtet ud indtil 1989, hvor man valgte at sælge den fra.

Kroen fik altså sin egen herre igen i 1989, hvor Ole og Solveig Nielsen overtager efter forpagterne Ebba og Paula Hansen. I 1999 påbegyndes endnu en større ombygning af kroen, og denne bliver færdiggjort år 2000, hvor Solveig og Ole Nielsen modtager Gladsaxe Kommunes forskønnelsespris for arkitektonisk bevarelse af denne gamle bygning.

Pr. d.15 August 2007 er kroen overtaget af Helene og Henrik Nicolaisen Lotze, som ønsker at føre kroen videre, i samme ånd som tidligere.